Uw boodschap begrepen 

Kamer13 combineert het ambacht van schrijven met de kennis over beleid, bestuur, overheid, filosofie en wetenschap. Doeltreffende publiciteit staat voor ons voorop, op tijd, op niveau en op issuu of you tube als het uitkomt. Ook verzorgen wij de fotografie voor, en redactie en vormgeving van drukwerk en geven advies over ontwerp, structuur en gebruik van publicaties en digitale media.

 

 

 zdskamer13.png   Zwischen den Sternen

    Op school. Volg het op blogspot en Facebook. En lees het artikel

    'Red het onderwijs, begin bij de leraar' en het interview met Ad 
    Verbrugge over de teloorgang van het vormingsideaal.

 

 

 

Wichtige Wörter, Examenwortschatz, Basis-Grammatik und ein wenig DramaBildung_Heine.jpg

Wichtige Wörter is een lijst van de belangrijkste Duitse woorden, een basiswoordenschat. Voor

het eindexamen is de lijst havo/vwo van de Universiteit Leiden met Signaalwoordenlijst onmisbaar. Ook handig: een overzicht over de basale grammatica.

Voor de liefhebber van drama hebben we een highlight uit Gerrit Komrijs Kleist-vertaling Penthesilea uitgelicht. Lees meer.

 

 

Ja, de liefde…  wat is de liefde?

De lyrische tekst over de liefde van I Corinthe, het hooglied van Paulus, wordt afgesloten met de formule: zo blijven

dan deze drie, geloof hoop en liefde, pistis, elpis, agapè maar de meeste van deze is de liefde. Lees meer

Corinthe / Korinther

 

 

tunnelleute.jpg  Voor wat hoort wat

  Solidariteit hoort bij mensen. Maar wat is solidair, wat is solidariteit? We hebben het
  voor u uitgezocht.pdf_zeichen.JPGDe foto van de Nederlandse fotograaf Teun Voeten hiernaast
   is onze bijdrage aan het weblog 'Dus ik ben'.

 

 

Kamer13 maakt zich kwaad kwaadlego.jpg

Redenen zat om zich dezer dagen kwaad te maken, toch wij beginnen bij het begin

en presenteren u Een kleine geschiedenis van het kwaad.pdf_zeichen.JPG

 

BeeldvormingBeeldvorming.jpg

Feiten op zich, wat zijn dat? Feiten zonder plaatsing in een perspectief of context zijn op

zijn minst oninteressant. Interpreteren, positie kiezen, zelf een beeld vormen is onvermijdelijk.

Lees het essay Het woord is een machtig heerser.pdf_zeichen.JPG

 

 

 mier

  

 

 

 

 

 

 

humannetje