Uw boodschap begrepen 

Kamer13 combineert het ambacht van schrijven met de kennis over beleid, bestuur, overheid, filosofie en wetenschap. Doeltreffende publiciteit voor onze opdrachtgevers staat voor ons voorop, op tijd, op niveau en op issuu of you tube als het uitkomt. Ook verzorgen wij de fotografie voor, en redactie en vormgeving van drukwerk en geven advies over ontwerp, structuur en gebruik van publicaties en websites. Lees en bekijk hier voorbeelden van ons werk.

 

 

duits.jpg Belangrijke woorden zijn Wichtige Wörter

Wichtige Wörter is een lijst van belangrijke Duitse woorden samengesteld door Kamer13.

 

12012.jpg  Human op ISSUU

  Kamer13 heeft het met veel plezier gemaakt, het tweede digitale overzicht over de         programmas van  de Humanistische Omroep. Met artikelen over filosofie, humanisme

  en omroeppolitiek. En heel veel fotos.

 

 

Kamer13 lernt nie aus

 zdskamer13.png Terug op school. Volg het op blogspot. En lees het artikel

  'Red het onderwijs, begin bij de leraar' en het interview met Ad 
   Verbrugge over de teloorgang van het vormingsideaal.

 

 

 

Komrij en Kleist
Bildung_Heine.jpg

 Als eerbetoon aan Gerrit Komrij hebben we een highlight uit zijn Kleist-vertaling Penthesilea
 
uitgelicht. Lees meer.

 

 

tunnelleute.jpg

  Voor wat hoort wat

  Solidariteit hoort bij mensen. Maar wat is solidair, wat is solidariteit? We hebben het voor u uitgezocht.pdf_zeichen.JPGDe foto van de Nederlandse fotograaf Teun Voeten hiernaast is onze bijdrage aan het weblog 'Dus ik ben'. 

Kamer13 maakt zich kwaad kwaadlego.jpg

Redenen zat om zich dezer dagen kwaad te maken, toch wij beginnen bij het begin

en presenteren u Een kleine geschiedenis van het kwaad.pdf_zeichen.JPG

  

BeeldvormingBeeldvorming.jpg

Feiten op zich, wat zijn dat? Feiten zonder plaatsing in een perspectief of context zijn op

zijn minst oninteressant. Interpreteren, positie kiezen, zelf een beeld vormen is onvermijdelijk.

Lees het essay Het woord is een machtig heerser.pdf_zeichen.JPG

 


Leven en werk van Spinoza

De Belgische denktank Liberales publiceerde het artikel van Hedda Maria Post over Spinoza.
We schieten niet met een kanon op een mug... 
                                                          mierARCHIEF

 

humannetje